Groepen

Groepen zijn zoals iedereen welkom in brasserie den Antigoon en kunnen genieten van een speciaal samengestelde menu. Deze kan samen met ons worden aangepast aan eigen wensen. Groepen zijn mogelijk vanaf 15 personen tot 50 personen.
Gelieve ons op voorhand te contacteren zodat wij het nodige kunnen doen om er een gezellige middag of avond van te maken. Klik hier wenst u te reserveren voor groepen.
Voor parkeergelegenheden verwijzen wij u graag door naar de verschillende parkings in de buurt.

Gruppen

Gruppen sind willkommen, wie jemand in der Brasserie Antigoon und genießen Sie einen speziell vorbereiteten Menü. Dies kann mit uns zusammenarbeiten, um den individuellen Anforderungen angepasst werden. Gruppen ab 15 Personen bis 50 Personen möglich.
Bitte kontaktieren Sie uns im Voraus, damit wir die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um es zu einem angenehmen Nachmittag oder Abend zu machen. Klicken Sie für Gruppen reservieren möchten.
Für Parkplätze, verweisen wir auf den verschiedenen Parkplätzen in der Nähe.

Groups

Groups are welcome as anyone in the brasserie Antigoon and enjoy a specially prepared menu. This can work with us to be adapted to individual requirements. Groups are possible from 15 people to 50 people.
Please contact us in advance so we can take the necessary steps to make it a pleasant afternoon or evening. Click you want to reserve for groups.
For parking, we refer you to the various car parks nearby.

Groupes

Les groupes sont accueillis que quiconque dans la brasserie Antigoon et profiter d’un menu spécialement préparé. Cela peut travailler avec nous pour être adapté aux besoins individuels. Les groupes sont possibles à partir de 15 personnes à 50 personnes.
S’il vous plaît nous contacter à l’avance afin que nous puissions prendre les mesures nécessaires pour en faire un agréable après-midi ou le soir. Cliquez vous voulez réserver pour les groupes.
Pour le stationnement, nous vous renvoyons aux différents parkings à proximité.